- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce 8 yıldır yürütülen çalışmayla toprağın parametreleri, makro mikro besin elementleri ve ağır metal kapsamları envantere kazandırıldı
- Proje koordinatörü Dr. Osman Mücevher:
- "Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok. Fosfor yetersizliği var ama kalsiyum, potasyum yönünden çok zengin. Mikro elementlerde demir içeriği yüksek, bakır içeriği orta, çinko, manganez içeriği alt sınıfta yer almaktadır"

A A 20240525 34675931 34675922 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675923 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D I

Türkiye'de 6 ilde yürütülen ve 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle 8 yıllık çalışmanın sonunda toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü, "Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması" projesinin alt başlığında Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur'u kapsayan 80 bin kilometrekare alanda toplam 5 bin 78 noktadan toprak numunesi alındı.

A A 20240525 34675931 34675921 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675920 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D I

Yaklaşık 8 yıl süren çalışmada her biri 20 santimetre derinlikten çıkarılan topraklar, konum bilgisi eklenerek numaralandırıldı.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Araştırmacı Uzman Dr. Osman Mücevher'in koordinatörlüğünde yürütülen projede, müdürlükteki laboratuvara getirilen numuneler, burada bir dizi işlemden geçirildi.

Projenin yürütüldüğü 8 yıllık çalışma sonunda yaklaşık 10 tondan fazla toprak incelendi. Toprak parametreleri, makro ve mikro besin elementleri, toplam ağır metal kapsamları belirlenen çalışmayla, toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı.

A A 20240525 34675931 34675923 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675919 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675930 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D I

Üç temalı park 10 yılda 2 buçuk milyon kişiyi ağırladı Üç temalı park 10 yılda 2 buçuk milyon kişiyi ağırladı

- "6 ilde toplamda 5 bin 78 noktadan ikişer kilogram toprak örneği aldık"

Mücevher, AA muhabirine, enstitünün görev alanına giren illerde yürütülen çalışmayla toprak envanterinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Proje ile toprağın bitki besin maddesi yönlerinin ortaya çıkarıldığına işaret eden Mücevher, çalışmayla tarım topraklarında etkin gübreleme için rehber oluştuğunun altını çizdi.

A A 20240525 34675931 34675923 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675918 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675929 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D I

Mücevher, uzun soluklu çalışmanın kapsamına ve faaliyet alanına dikkati çekerek, "6 ilde toplamda 5 bin 78 noktadan ikişer kilogram toprak örneği aldık. Örnekler, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) yardımıyla koordinatlı bir şekilde alındı. Bunlar, laboratuvarda bir dizi işlemlerden geçirildi. Projemiz sonuçlandırıldı ve kitap basımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

- "Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok"

A A 20240525 34675931 34675927 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675925 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D I

Projeyle toprağın bitki besin maddesi değerlerinin ölçüldüğünü anlatan Mücevher, şöyle konuştu:

"Bu 6 ilin tarım topraklarında toprak reaksiyonu 'pH', orta alkali düzeyde. Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok. Fosfor yetersizliği var ama kalsiyum, potasyum yönünden çok zengin. Mikro elementlerde demir içeriği yüksek, bakır içeriği orta, çinko, mangan içeriği bakımından ise az sınıfta yer almaktadır. Ağır metal kirliliği de söz konusu değil. Bor içeriğinde Konya, Aksaray ve Karaman'da orta seviyede, Niğde, Isparta ve Burdur'da yetersiz bulunmuştur."

A A 20240525 34675931 34675926 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D IA A 20240525 34675931 34675924 T U R K I Y E D E 6 I L I N T O P R A K K A P A S I T E S I 5 B I N 78 N O K T A D A N A L I N A N N U M U N E L E R L E B E L I R L E N D I

Mücevher, sonuçlara göre numune alınan bölgelerdeki topraklarda sodikleşme ve alkalileşme sorununun bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Organik madde değeri yüzde 1,74'tür. Organik madde değeri fakir seviyede. Dekara 1 ton olacak şekilde organik gübre ve kompost uygulaması yaparsak, organik madde yönünden takviyesi sağlanmış olur. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmış olur. Böylelikle topraklarımızda bitki verimliliğinde artış sağlandığı için çiftçimizin de refah düzeyi artmış olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir bir toprak yönetimi açısından organik madde ihtiyacının takviyesi için organik gübre ve kompost uygulamasının faydalı olduğu kanaatindeyiz."