Vefat Edenler - 22.06.2024 - Karapınar Vefat Edenler - 22.06.2024 - Karapınar

Anakadın Ünlü (80)
vefat etmiştir